Sofa

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ

Chi tiết: Liên hệ

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ

Chi tiết: Liên hệ

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ

Chi tiết: Liên hệ

BỘ SOFA ĐƠN GỖ SỒI NGA

Công trình đã được hoàn thiện tại căn hộ của khách hàng

BỘ SOFA GỖ GÕ

Bộ Sofa gỗ gõ, chất liệu 100% gỗ tự nhiên

• Ghế dài (274*80)
• Ghế ngắn (160*80)
• Bàn trà (175*81)
• Đôn kẹp (70*68)

► Giá niêm yết: 167,000,000

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ

• Ghế dài (127*80)
• Ghế ngắn (104*80)
• Bàn trà (80*80)

► Giá niêm yết: 127,000,000

BỘ SOFA SỒI NGA

• Bàn sofa chữ L (12765)
• Ghế dài cả đệm (27576)
• Đôn cả đệm (53*34)
►  Giá Niêm yết: 37.000.000

BỘ SOFA SỒI MỸ

• Ghế dài (220*80)
• Ghế ngắn (80*80)
• Bàn trà ( 127*65)
• Đôn kẹp (56*46)

► Giá niêm yết: 58,700,000

BỘ SOFA NAN TAY CONG

• Ghế dài cả đệm sofa (195*70)
• Ghế ngắn cả đệm sofa (70*75)
• Bàn vuông nan có kính (80*80)

► Giá niêm yết : 27,390,000 VNĐ