Sản phẩm cao cấp

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ

Chi tiết: Liên hệ

BỘ SOFA GỖ GÕ

Bộ Sofa gỗ gõ, chất liệu 100% gỗ tự nhiên

• Ghế dài (274*80)
• Ghế ngắn (160*80)
• Bàn trà (175*81)
• Đôn kẹp (70*68)

► Giá niêm yết: 167,000,000

BỘ SOFA GỖ ÓC CHÓ

• Ghế dài (127*80)
• Ghế ngắn (104*80)
• Bàn trà (80*80)

► Giá niêm yết: 127,000,000

BỘ SOFA SỒI MỸ

• Ghế dài (220*80)
• Ghế ngắn (80*80)
• Bàn trà ( 127*65)
• Đôn kẹp (56*46)

► Giá niêm yết: 58,700,000

BỘ SOFA NAN TAY CONG

• Ghế dài cả đệm sofa (195*70)
• Ghế ngắn cả đệm sofa (70*75)
• Bàn vuông nan có kính (80*80)

► Giá niêm yết : 27,390,000 VNĐ

Bộ Gace

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế
►  Giá niêm yết: 15,200,000 VNĐ

Bộ Bella

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế
►  Giá niêm yết: 14.600.000 VNĐ

Bộ Ventura

Bộ Bàn Ăn 6 Ghế
►  Giá niêm yết: 16,400,000 VNĐ

Bộ Bàn Ăn 8 Ghế Sồi Nga

Bộ bàn ăn 8 ghế Sồi Nga
• Bàn ăn (180*90): 7,600,000
• Ghế tựa cong Sồi Nga: 1,970,000
► Giá niêm yết: 23,360,000.


Bộ Bàn Ăn 6 Ghế Sồi Nga

Bộ bàn ăn 6 ghế Sồi Nga
• Bàn ăn (160*80): 6,200,000
• Ghế tựa cong Sồi Nga: 1,970,000
► Giá niêm yết: 18,020,000